Dopravné pásy vhodné pre každé priemyselné odvetvie


?o majú letiská, továrne spracovávajúce potraviny alebo textil, tla?iarne a mnoho iných priemyselných odvetví spolo?né? Transport a spracovávanie produktov na dopravných pásoch.

Vaše požiadavky na výrobu a špecifické vlastnosti výrobku sú analyzované a odrážajú sa v zložení a kvalite transportného pásu, ?o ponúka efektívne riešenia. VV Trading disponuje skúsenos?ami v poskytovaní inovatívnej technológie pásov pre konkrétne trhové segmenty

  • Potravinársky priemysel
  • Letiská
  • Logistika
  • Pošta
  • Tabakový priemysel
  • Papier a tla?
  • Textilný priemysel
  • Gumárenský priemysel & výroba pneumatik
  • Automobilový priemysel
  • Drevársky priemysel